Garancia levél

A S.C STAR STONE S.A az általa gyártott valamennyi termékre a beszerzéstől számított 5 év garanciát biztosít, azzal a feltétellel, hogy a kedvezményezett betartsa a gyártó által javasolt kezelési, szállítási és tárolási követelményeket . Hasonlóképpen be kell tartani a mellékelt szerelési útmutatóban foglalt javaslatokat.

A burkolólapoknál és a kompozit anyagokból készült termékeknél a lerakás előtt és után megjelenhet a mészkivirágzás jelensége (fehér vagy világosabb foltok a termékek felületén).

Mészkivirágzás = alkáliföld sók kristályos lerakódása, amely a beton- vagy falazatszerkezetek külső felületén jelenik meg, olyan sólerakódás, amely egyes kőzetek felületén a vízmentes cementnek a víz és a széndioxid jelenlétében történő kémiai reakciója következtében jelenik meg, láthatóvá téve a kalcium karbonátot. Körülbelül 1-2 éven belül a mészkivirágzás jelensége megszűnik.

Nincsenek kizárva a színkülönbségek, ennek oka pedig a gyártási folyamatban használt aggregátumok, a homok, a cement, a kavics stb. színárnyalatai.

Javasoljuk, hogy különböző tételből és különböző raklapból használja a burkoló elemeket, ezáltal egységesebbé teheti a burkolt felületet.

A mészkivirágzás és a színkülönbségek nem jelentenek minőségi hibát, mivel ezek semmilyen formában nem befolyásolják a termék teljesítményét, így nem képezik a garancia tárgyát.

Jótállási feltételek:

A garancia a termékek eladási napjától kezdődik és meghosszabbítódik azzal a periódussal, amikortól a vásárló bejelent egy meghibásodást, mindaddig, amíg azt helyreállítják.
A termékek átlagos használati ideje meghaladja az 5 évet.
A gyártási hibákat kizárólag abban az esetben javítják ki a termék kicserélésével miután az illető gyártási hibát megállapítja a cég egy hivatalos képviselője.

A kártérítés felső határa: a vásárlónak, a hiba felfedésétől számított legfeljebb 48 órán belül értesítenie kell a STAR STONE- t; ugyanakkor a vásárlónak fel kell függesztenie a STAR STONE-tól beszerzett termékek lerakását/üzemeltetését egészen addig a pillanatig, amíg az eladónak egy képviselője a helyszínre nem érkezik, hogy megállapítsa a bejelentett hibák létezését/nem létezését; az eladó képviselője az értesítéstől számított legfeljebb 48 órán belül megjelenik a helyszínen. Abban az esetben, ha a lerakás/üzemeltetés felfüggesztésének kötelezettségét megszegik, ez automatikusan a garancia teljes egészében történő elveszítéséhez vezet, továbbá a STAR STONE mentesül a jótállási kötelezettség alól.

A garancia nem fedi a termékeknek a napsugarak hatására történő elszíneződését vagy a különböző kémiai oldatok vagy különböző festékek, oxidok kémiai reakciók következtében történő elszíneződését.

Az olyan megrongálódások, mint amilyenek azok a karcolások, szakadások, repedések, amelyekről nem értesítik az eladót az áru átvételekor vagy a beszerzéstől számított legfeljebb 48 órán belül, nem képezik a garancia tárgyát. A garancia kizárólag a termékek gyártási hibáit fedezi.

Ha a minőségi és mennyiségi hibák az Eladó mulasztásának a következménye, az Eladó kicseréli a termékeket anélkül, hogy egyéb, a lerakással és a problémás termékek kicseréléséhez szükséges egyéb munkálatokkal kapcsolatos költségeket fedezne.

Ha a vásárló ki szeretne cserélni egy terméket vagy egy részelemet, az teljes mértékben a vásárló költségére történik.

A jótállásra való jogosultság megszűnése:

a) ha figyelmen kívül hagyják a szerelési útmutatót olyan értelemben, hogy a gyártó által javasolttól eltérő rögzítő- és fugázó anyagokat használnak (rugalmas kültéri gitt fugázáshoz, rendkívül rugalmas kültéri ragasztó a cementalapú kompozit anyagból gyártott valamennyi STAR STONE termékhez), hiányzik vagy nem elégséges a tartóréteg, amelyre a STAR STONE termékeket helyezik, hiányzik vagy nem elégséges a fuga minimális mérete a burkolólapok elemei között;

b) ha figyelmen kívül hagyják a termékek rendeltetését, például a gyalogos forgalomra szánt termékeket vegyes (nehéz és/vagy gyalogos) forgalomra használják, vagy a burkolat rögzítése után a felületen olyan súlytömegeket tárolnak, amelyek meghaladják azt a súlyt, amelyre a burkolatokat gyártották;

c) ha a termékeket olyan kedvezőtlen időjárási körülmények között rögzítik, mint amilyenek: a fagy, az olvadás, az eső, a túlzott páratartalom stb.

d) ha elmulasztják betartani a lerakási munkálatok felfüggesztésének kötelezettségét a hiba megállapítása pillanatában és egészen az Eladó által tett megállapító szemléig;

e) ha a panasztételkor nem mutatják fel az eredeti számlát és a gyártó/forgalmazó által kitöltött jelen dokumentumot;

f) ha a vásárló nem tartja be a rögzítési és telepítési, szállítási, manőverezési, tárolási feltételeket, elkerülve az ütközést, leesést stb.

g) ha a termék eredeti állapota megváltozik: nem megfelelő feltételek között tárolják, korrozív vegyi anyagokat használnak, illetve törés, vágás, robbanás stb. esetén.

Ha a terméket egyszer már felhasználta/alkalmazta, azt utána nem lehet újra felhasználni, a ragasztó eltávolításával és a termék újra felrakásával.

A termékek +- 3-5 mm-es méretbeli eltéréseket mutathatnak, ez a tény pedig nem tekinthető hibának. Fontos!!!!!

A mészkivirágzás jelenséget és a +- 3-5 mm-es méretbeli eltéréseket nem tekintik hibának, következésképpen e problémák megállapítása esetén az Eladó nem vonható felelősségre.

A S.C STAR STONE S.A nem vonható felelősségre a kezelési, szállítási, rögzítési utasítások be nem tartása, illetve a jelen dokumentumban javasolt rögzítési és fugázási anyagoktól eltérő anyagok használata miatt vagy nyomán bekövetkezett balesetekért / keletkezett károkért.

  1. Szállítási rendelkezés ...................... Fuvarlevél vagy Számla száma:. ................
  2. Tervezett alkalmazásiterület: a burkolólapok és egyéb előregyártott beton termékek kültéren, gyalogos és járműforgalomnak kitett utak, (a termék típusától, valamint a tartófelülettől függően) kerékpárutak, parkolók, nyilvános területek, teraszok, sikátorok, kerítések, udvarok, járdák stb. burkolására használt termékek.
  3. Gyártó: S.C STAR STONE S.A., Nojorid, Nr 570, Nagyvárad, Bihar megye. (004) 0259 422 088, (office@starstone.ro, www.starstone.ro.
  4. Tűzveszélyességi osztály: A1 osztály
  5. Azbesztkibocsátás: nem tartalmaz
  6. Szakítószilárdság: normál kitettségi körülmények között a beton burkolólapok folyamatosan biztosítják a megfelelő ellenállást normál karbantartás mellett.
  7. Csúszásellenállás: A beton burkolólapok megfelelnek csúszásellenállás szempontjából, ha azok teljes felső felülete épen marad és/vagy azokat nem csiszolják le, így nagyon sima felületet érve el.